Pismo KSGRM do Prezesa Zarządu KGHM ws. zasad wypłaty nagrody rocznej