Pismo ws. proponowanych zasad dodatkowego wynagradzania za pracę w warunkach szkodliwych