KSGRM NSZZ "Solidarność" popiera Jacka Baczyńskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego

„Piątka Baczyńskiego” - Program dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny

1. Fundusze unijne dla naszego regionu. Ostatni okres tak dużego finansowania z UE chcę wykorzystać, aby jak najwięcej środków pozyskać dla naszego regionu na rozwój infrastruktury, ale również inne cele takie jak fundusze socjalne, edukację, szkolenia itp.

2. Autostrada A-4 jako oś rozwoju gospodarczego. Pilna modernizacja autostrady A4, która musi spełniać standardy nowoczesnej autostrady zarówno pod względem bezpieczeństwa jak i szybkości przemieszczania się. Dolnośląsko-opolski odcinek autostrady powinien być elementem krwiobiegu gospodarczego obu województw. To jest trakt komunikacyjny łączący wschód i zachód Europy, którego potencjał gospodarczy należy wykorzystać także do powstania nowych miejsc pracy.

3. Odra jako alternatywa komunikacyjna i rozwojowa dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Połączenie z systemem rzecznym Europy sprawi, że wepniemy się w system żeglugi śródlądowej umożliwiający transport towarowy odciążający połączenia w ruchu lądowym.

4. Polska polityka historyczna. Dość mówienia nieprawdy o obozach zagłady, dość fałszowania historii, dość mylenia katów i ofiar II wojny światowej. Zadbam o wizerunek polskiego państwa na zewnątrz. Także podczas rozmów kuluarowych chciałbym posługując się językiem niemieckim i angielskim niektórym politykom w UE wytłumaczyć pewne aspekty polityki historycznej.

5. Silna rodzina w Europie Ojczyzn, stanowczy sprzeciw wobec propagandy środowisk LGBT. Promocja i ochrona tradycyjnego modelu rodziny jako związku kobiety i mężczyzny oraz wartości rodzinnych, chrześcijańskich i patriotycznych. Poszanowanie suwerenności państw członkowskich, a nie dążenie do integracji ponadnarodowej.