Negocjacyjny współczynnik wzrostu wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej KGHM?

Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność" wystąpiła do Prezesa Zarządu KGHM Marcina Chludzińskiego z pismem dotyczącym wprowadzenia negocjacyjnego współczynnika wzrostu wynagrodzeń w spółkach Grupy Kapitałowej, analogicznego do zapisanego w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Odpowiedzi na pismo udzieliła Dyrektor Naczelna ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Magdalena Wróbel. Poniżej oba pisma.