KSGRM NSZZ "Solidarność" popiera Jacka Baczyńskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego

„Piątka Baczyńskiego” - Program dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny


1. Fundusze unijne dla naszego regionu
. Ostatni okres tak dużego finansowania z UE chcę wykorzystać, aby jak najwięcej środków pozyskać dla naszego regionu na rozwój infrastruktury, ale również inne cele takie jak fundusze socjalne, edukację, szkolenia itp.

2. Autostrada A-4 jako oś rozwoju gospodarczego. Pilna modernizacja autostrady A4, która musi spełniać standardy nowoczesnej autostrady zarówno pod względem bezpieczeństwa jak i szybkości przemieszczania się. Dolnośląsko-opolski odcinek autostrady powinien być elementem krwiobiegu gospodarczego obu województw. To jest trakt komunikacyjny łączący wschód i zachód Europy, którego potencjał gospodarczy należy wykorzystać także do powstania nowych miejsc pracy.

3. Odra jako alternatywa komunikacyjna i rozwojowa dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Połączenie z systemem rzecznym Europy sprawi, że wepniemy się w system żeglugi śródlądowej umożliwiający transport towarowy odciążający połączenia w ruchu lądowym.

4. Polska polityka historyczna. Dość mówienia nieprawdy o obozach zagłady, dość fałszowania historii, dość mylenia katów i ofiar II wojny światowej. Zadbam o wizerunek polskiego państwa na zewnątrz. Także podczas rozmów kuluarowych chciałbym posługując się językiem niemieckim i angielskim niektórym politykom w UE wytłumaczyć pewne aspekty polityki historycznej.

5. Silna rodzina w Europie Ojczyzn, stanowczy sprzeciw wobec propagandy środowisk LGBT. Promocja i ochrona tradycyjnego modelu rodziny jako związku kobiety i mężczyzny oraz wartości rodzinnych, chrześcijańskich i patriotycznych. Poszanowanie suwerenności państw członkowskich, a nie dążenie do integracji ponadnarodowej.

Podnieśmy Polakom płacę minimalnąNIE dla wydłużonego wieku emerytalnegoBędziemy walczyć aż do skutku

Podnieśmy Polakom płacę minimalną

Celem inicjatywy "Podnieśmy Polakom płacę minimalną" jest powiązanie płacy minimalnej ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce, aby w perspektywie niedługiego czasu płaca minimalna osiągnęła 50% średniego wynagrodzenia i każdego roku utrzymywała się na tym poziomie. W ten sposób wysokość płacy minimalnej zostanie uzależniona od wzrostu gospodarczego a nie od decyzji polityków.

NIE dla wydłużonego wieku emerytalnego

Nie można podnosić wieku emerytalnego do poziomu państw zachodnich, w których średnia długość życia jest wyższa niż w Polsce. Samo wydłużenie wieku nie rozwiązuje problemu deficytu systemu emerytalnego. Jego przyczyną jest demografia i patologie na rynku pracy. Choć podniesiony od 1 stycznia 2013 roku wiek przejścia na emeryturę 1 października 2017 roku został obniżony do poprzedniego poziomu, wciąż istnieje zagrożenie powrotu do podobnie nieracjonalnych koncepcji.

Będziemy walczyć aż do skutku

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" zabiega o liczne zmiany w kodeksie pracy i prawach pokrewnych. Liczne postulaty NSZZ "Solidarność" doczekały się wejścia w życie, ale wciąż jest wiele do zrobienia. O każdą z postulowanych spraw będziemy walczyć aż do skutku. I tak wygramy!